Om Fransiskushjelpen
Stiftelsen Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon knyttet til Fransiskanerordenen i den katolske kirke. Da vi ble grunnlagt i 1956, var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består stiftelsen i dag av både ansatte og frivillige. Vi består av tre hovedavdelinger som alle jobber med mål om å være til stede for mennesker i nød: Pleietjenesten, Sykepleie på hjul og Frivillige tjenester. Under frivillige tjenester finner du Familiehjelperen, Besøkstjenesten og Sorgtjenesten.

Vi treffer mange mennesker gjennom et år. De fleste lever i livets yttergrense, enten fordi de er gamle og ensomme, har opplevd sorg/krise, lever i rusavhengighet/prostitusjon, eller snart skal dø. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske. Vår visjon er nestekjærlighet i Frans av Assisis ånd.

Våre tjenester er åpne for alle uansett livssyn, og gratis for den enkelte. Våre avdelinger drives av offentlig støtte, private gaver og frivillig innsats. Les om våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag.

BLI FRIVILLIG   GI EN GAVE   FRANSISKUSHJELPENS VENNER   KONTAKT OSS