HOME    PLEIETJENESTEN    SORGTJENESTEN    BESØKSTJENESTEN    FAMILIEHJELPEREN    SYKEPLEIE PÅ HJUL    HISTORIE
        

Besøkstjenesten
Besøkstjenesten viktigste oppgave er å besøke hjemmeboende eldre og bistå med sosial kontakt og støtte. Vi arrangerer også turer og tilstelninger for de som mottar besøk. Vi mottar mange henvendelser, og prioriterer aleneboende med lite nettverk og svekket mobilitet.

Vi kan tilby

  • Førstegangsbesøk av en lønnet medarbeider
  • Formidling av en egnet frivillig besøker
  • Hjemmebesøk og samtale etter avtale
  • Telefonkontakt
  • Muligheter til å delta på turer og tilstelninger


Tilbud til kreftpasienter
I tillegg tilbyr vi besøkstjeneste til alvorlig syke kreftpasienter over 18 år i samarbeid med Pleietjenesten, sykehusene og kreftkoordinatorene i Oslo Kommune.

Vi har også frivillige på en byomfattende lindrende avdeling på Solvang helsehus.

Møtested Oslo Øst
Møtested Oslo Øst er et treffsted for kreftpasienter. Vi møtes hver tirsdag kl. 16.00 i Østerdalsgata 7 på Ensjø, og deler et godt måltid mat, tilbud om fysisk aktivitet, temaer og sosialt felleskap med erfaringsdeling. Ta kontakt med koordinator Hanne Fossedal hvis du er interessert, eller se motestedost.com

Ønsker du kontakt med Besøkstjenesten, ring oss eller send epost på besok@fransiskus.no


BLI FRIVILLIG
Koordinator

Lina Næss

22 70 76 82
2 Send epost

Koordinator - Møtested Oslo Øst

Hanne Fossedal

22 70 76 85
458 74 070
2 Send epost


Leder
1Aksel Øhrn

22 70 76 85
990 83 909
epost Send epost

_________________________________________

Besøksadresse:
Enerhaugen Helsehus
Smedgata 49.
> Se kart
________________________________________
Samarbeidspartnere

Verdighetssenteret i Bergen
> Gå til webside

Oslo Røde Kors
> Gå til webside

Oslo Kommunes hjemmebaserte tjenester
> Gå til webside

Den Katolske Kirke, St. Hallvard menighet
> Gå til webside

Fransiskushjelpens Pleietjeneste

Kreftforeningen

> Gå til webside