Bakgrunn
Fransiskushjelpen er til enhver tid avhengig av økonomiske overføringer fra stat og kommune for å kunne opprettholde stabile tjenester. Politiske endringer og påfølgende usikkerhet om støtte, medfører at det brukes mye tid og krefter internt på politisk arbeid. I tillegg er det en sosial påkjenning for organisasjonen når det rår usikkerhet om økonomiske rammer og dermed den daglige drift. Denne ustabiliteten påvirker også muligheten for å arbeide optimalt med langsiktig planlegging.

Som en følge av dette har Jakob Grova, barnebarn av Fransiskushjelpens grunnlegger, tatt initiativ til å etablere ’Fransiskushjelpens venner’.

Mange mennesker har på et eller annet tidspunkt vært i kontakt med Fransiskushjelpen, og ønsker derfor å gi noe tilbake.


Vårt mål
Fransiskushjelpens Venner har som mål å få med 100 enkeltpersoner til å gi fra kr 100 pr. måned hver, samt minst 10 bedrifter som bidrar med kr 1.000 pr. måned.

På sikt ønsker vi å kunne være med å bygge en økonomisk buffer slik at Fransiskushjelpen kan operere i et stabilt økonomisk miljø, slik at både ansatte og mottagerne vet at tjenestene ikke forsvinner selv om politiske vedtak plutselig gir økonomiske bølgedaler.


Hvis du er nysgjerrig på Fransiskushjelpens venner, ta kontakt med leder i Frivillige Tjenester Aksel Øhrn på epost: aorn@fransiskus.no


GI EN GAVE