Hva ønsker du å bidra med som frivillig?
Frivillige medarbeidere er viktige for Fransiskushjelpen. De er engasjert i alle avdelinger. Kontakten med Fransiskushjelpen er for mange et lyspunkt som gir trygghet og glede, noe vi i stor grad kan takke de frivillige for. Hvis du ønsker å være frivillig, er det viktig at du tenker gjennom hva du ønsker med din frivillighet og hva du har av forventninger til oss. Bli kjent med de forskjellige avdelingene på hjemmesiden vår og finn ut hvor du ønsker å være frivillig. Vi tilbyr våre frivillige:


  • Opplæring og veiledning i temaer som er aktuelle for den gruppen du skal ha kontakt med (eldreomsorg, kreftomsorg og familiehjelp).
  • Mulighet for samhold gjennom ulike sosiale aktiviteter gjennom året.
  • Mulighet til å delta på pilegrimsreise til Assisi, Italia
  • Dekning av utgifter i forbindelse med kostnader tilknyttet din frivillige aktivitet (kollektivtransport o.l.).
  • Jevnlig oppfølging fra koordinator for din tjeneste.


Ønsker du å være frivillig så send oss en epost til frivilligskjema@fransiskus.no