Fransiskushjelpen fyller 60 år
I 2016 fyller Fransiskushjelpen 60 år, og i den anledning vil vi gjerne fortelle litt om
organisasjonens historie og utvikling.

1956:
I begynnelsen av 1950-årene møttes 3 kvinner, Gerta Klepper, Karen Sundt og Brita Paus regelmessig til messe i St. Hallvard kirke i Oslo. Det kom frem et sterkt ønske om å hjelpe trengende. Det oppstod kontakt med fransiskanerne og det var særlig Brita Paus og pater Castricum som førte an.

    

Høsten 1956 ble Fransiskushjelpen stiftet med formål:» å hjelpe trengende og å prøve å aktivisere de troende i nestekjærlighet.» Brita Paus ble organisasjonens første leder.
Fransiskushjelpen ble styrt fra et bord i Menighetslokalet med en telefonledning fra sokneprestens kontor.
Alt arbeid ble basert på frivillig innsats.

1966:
Fransiskushjelpen flytter til den nye St. Halvard kirke på Enerhaugen hvor de fikk eget kontor.
Samme år gav man opp prinsippet om at alle hjelpere skulle være trosfeller.

1971:
Den første lønnede hjelper ble ansatt med midler fra Den Norske Frimurerorden.
Samme år starter Fransiskushjelpen med Julaftenarrangement og gaver til trengende

1973:
Etter sterkt press fra Fransiskushjelpen ved Brita Paus ble det i 1973 fattet vedtak i kommunen om å opprette en Nødhjelp (senere Pleietjenesten) for akutt syke når sykehusplass ikke kunne skaffes. Nødhjelpen bestod av betalte medarbeidere, fra Fransiskushjelpen, Falken Redningskorps og Oslo Legevakt. Fransiskushjelpen bestod nå av 2 enheter, den opprinnelige Besøkshjelpen og Nødhjelpen

1977:
Omsorg for alvorlig syke og døende. Pleietjenesten etableres 1.oktober ved at Nødhjelpens oppgaver utvides med omsorg for alvorlig syke og døende, såkalt palliativ behandling. Fransiskushjelpen regnes i dag som pioner i palliativ behandling i Norge.

1983:

Fransiskushjelpen omdannes til en stiftelse med egen logo

1986:
Sorgtjenesten opprettes sammen med Kirkens Bymisjon.
Er i dag Norges største sorgtjeneste med ca. 25 sorggrupper i aktivitet til enhver tid

1988:
Kong Olav roser Fransiskushjelpen i sin nyttårstale

1993:

Brita Paus går av som leder. Hun har ledet organisasjonen i 37 år uten å ta ut lønn.
Fransiskushjelpen flytter inn i egne lokaler og Ellen Lyng overtar

2000:
Britta Hjertaas overtar som leder for stiftelsen og leder den helt frem til 2013.
Da ble Fransiskushjelpen utvidet med Gatetjenesten som senere utviklet seg til å bli til Sykepleie på hjul, et skadereduserende tilbud til rusmiddelavhengige og mennesker i prostitusjonsmiljøet.

2001:
Konsert for Fransiskushjelpen i Oslo konserthus med blant annet Kong Harald tilstede.
Overskuddet på 250,000 kroner gis til Fransiskushjelpen 2010: Familiehjelperen startet som et prosjekt for å hjelpe barnefamilier hvor en av omsorgspersonene er alvorlig syk.
Dette tilbudet ble i 2015 utvidet til også å gjelde Akershus fylke.

2013:

Britta Hjertaas går av som leder, og Øyunn Granerud tar over som leder for Fransiskushjelpen.
Hun leder organisasjonen frem til 2016 hvor Tormod Haavi-Christensen overtar.