HOME    PLEIETJENESTEN    SORGTJENESTEN    BESØKSTJENESTEN    FAMILIEHJELPEREN    SYKEPLEIE PÅ HJUL    HISTORIE
        

Sorgtjenesten
Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.

Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for de som har mistet ektefeller / samboer / kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken eller foreldre. Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.

De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes hver 3. uke i 2 timer. Møtene er i Enerhauggata 4 eller Smedgata 49.

Tilbud om bearbeiding av sorg i billedgruppe
For enkelte er det lettere å bearbeide et tap gjennom kreativitet. I tillegg til ord kan det være både sterkt og nyttig å bruke flere sanser. I gruppa jobber vi med farger og enkle bilder som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Det kreves ingen forkunnskaper eller kunstneriske anlegg for å delta. Gruppen ledes av billedterapeut Anne Lindahl Schanche, som også har bakgrunn som sorggruppeleder.

Ønsker du kontakt med oss, ring eller send en epost på sorg@fransiskus.no


BLI FRIVILLIG


Koordinator
1Marianne Sandsdalen

404 48 905
2 Send epost

Leder
1Aksel Øhrn

22 70 76 85
990 83 909
epost Send epost

_____________________________________________
Besøksadresse
Enerhauggata 4.
> Se kart
_____________________________________________
Samarbeidspartnere

AHUS - seksjon for sorgstøtte
> Gå til webside

LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
> Gå til webside

Ullevål Sykehus - Sorgstøtte
tilbud
> Gå til webside

Senter for sorg og selvhjelp, Bœrum Kommune
> Gå til webside