HOME    PLEIETJENESTEN    SORGTJENESTEN    BESØKSTJENESTEN    FAMILIEHJELPEREN    SYKEPLEIE PÅ HJUL    HISTORIE
        

Sykepleie på hjul
Sykepleie på hjul (SPH) er et tilbud for mennesker i rus og prostitusjonsmiljøet i Oslo. Arbeidet foregår fra en bil som er bemannet med to ansatte sykepleiere. Vi er tilgjengelig fra mandag til fredag, mellom kl 9 og 16.30. SPH er et lavterskeltilbud. Det vil si at man ikke trenger noen henvisning for å få hjelp av oss. Ta kontakt via telefon, mail, når man ser oss på gata eller gjennom våre samarbeidspartnere.

Hva gjør vi?
Vi reiser også på hjemmebesøk for de som ikke kan komme seg ut på egenhånd. Hjemme hos brukeren kan vi foreta en helsevurdering og gi råd om hva som bør gjøres. Vi møter ofte brukere med sårproblematikk og tilbyr sårstell på gata i bilen vår, hjemme hos folk og i institusjoner som ikke har feltpleie. Vi er også behjelpelige med å gi råd om rettigheter, injeksjonsveiledning, helse, ernæring og egenomsorg.

Vi formidler kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, som for eksempel hjemmesykepleien, avrusnings- og behandlingsinstitusjoner og psykiatrien, men vi har ikke henvisningsrett. Vi kan etter avtale, levere metadon hvis brukere er syke. Vi tar ikke faste oppdrag, men kan hjelpe til med det meste i en overgangsperiode. Våre tjenester er gratis for brukerne og vi tar hensyn til den enkeltes ønsker og behov.

Skadereduksjon
SPH er et skadereduserende tiltak. Det vil si at vi ønsker å fremme den enkeltes ressurser til å ivareta egen helse. Selv om avhold fra skadelig bruk av rusmidler er det mest ideelle, ser vi at skadereduserende tiltak er et skritt i riktig retning mot rusmestring, bedre helse, mer verdighet og økt sosial inkludering. Vi deler ut rent brukerutstyr, som rene sprøyter, kokekar, askorbinsyre og røykefolie, alt som ledd i vårt skade-reduserende arbeid.

Vil du hjelpe?
Ta gjerne kontakt dersom du er sykepleier og ønsker å gjøre en frivillig innsats. Vår drift er avhengig av økonomisk støtte fra privatpersoner, og vi er svært takknemlige for gaver som kan komme brukerne våre til gode. Du kan gi din gave her.

LederMarte Di Micco-Derås

22 70 76 96
Send epost
____________________________________________
Bilen direkte
Telefontid:
Mandag til fredag
Kl. 09.00-16.30

404 02 169
Send epost